PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala mebler.ee personas datu pārzinis ir PÕLDE INVEST OÜ (reģistrācijas kods: 12797802), kas atrodas Harjumaa, Tallinas pilsētā, Põlde tn 32-2, 13516, tālrunis: +372 5886 5125 un e-pasts myyk@mebler. ee.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • preču piegādes adrese;
  • Bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta informācija.

 

Kādam nolūkam personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klientu pasūtījumus un piegādātu preces.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai izveidotu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atgriešanai klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts) saistītus jautājumus.

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma nodrošināšanai un tiešsaistes lietošanas statistikai.

 

Juridiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkos.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).

 

Saņēmēji, kuriem tiek nodoti personas dati

Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Vārds un tālruņa numurs tiek nosūtīts klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam un/vai preču piegādātājam, ja piegādātājs ir preču nosūtītājs. Ja preces piegādā ar kurjeru vai ja klients preces pasūta pasta nodaļā, papildus kontaktinformācijai tiek pārsūtīta arī klienta adrese.

Ja interneta veikala uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs, tad personas dati tiek nodoti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.

Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.

 

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Zone.ee serveros, kas atrodas kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu, un uzņēmumiem, kas ir Privātuma vairoga sistēmas dalībnieki.

Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

 

Personas datu apskate un labošana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, savus personas datus varat apskatīt, izmantojot klientu atbalstu.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to informējot klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.

 

Uzglabāšana

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad tos nepieciešams glabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā tiek veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem saistīto strīdu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti līdz pretenzijas izpildei vai derīguma termiņa beigām.

Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

 

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiks precizēts datu dzēšanas termiņš.

 

Pārsūtīšana

Uz e-pastā iesniegto pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificē identitāti un informē par personas datiem, kas ir pārsūtāmi.

 

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam e-pasta kājenē jāizvēlas atbilstošā atsauce vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā ar tiešo mārketingu saistīto profila analīzi, brīdinot klientu atbalsta dienestu līdz plkst. e-pasts (attiecīgā informācija ir jāsniedz skaidri un atsevišķi no visas pārējās informācijas).

 

Argumentu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta starpniecību (e-pasts: myyk@mebler.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).