MEBLER.EE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no 11.12.2020

1. PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI SPĒKĀ DARBĪBA

1) Pārdošanas noteikumi attiecas uz pircēju interneta veikalā, kas atrodas vietnē mebler.ee (turpmāk tekstā). Pircējs) un uzņēmums PÕLDE INVEST OÜ, ar reģistrācijas kodu 12797802 (turpmāk Interneta veikals) dažkārt pērkot preces.

2) Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces no interneta veikala mebler.ee, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie likumi, Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk tekstā). TKS) un citi tiesību akti.

3) Interneta veikals patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības noteikumos. Šīs izmaiņas tiks atspoguļotas tīmekļa vietnē www.mebler.ee.

4) Interneta veikals pārdod preces tikai juridiskām personām, līdz ar to šiem pārdošanas nosacījumiem un starp pusēm noslēgtajam pārdošanas līgumam patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi netiek piemēroti.

5) Iesniedzot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem pārdošanas noteikumiem un uzskata tos par saprātīgiem.

6) No vietnes www.mebler.ee veikto pasūtījumu var atcelt 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

2. INFORMĀCIJA PAR CENU

1) Vairāk par piegādi lasiet pārdošanas noteikumu 6.punktā un mājaslapā publicētajā lapā "Pirkuma informācija".

2) Ja pasūtījums ir veikts pirms pārdošanas noteikumu vai cenu maiņas, uz tiesiskajām attiecībām starp Pircēju un interneta veikalu mebler.ee attiecas pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie nosacījumi.

4) Interneta veikals patur tiesības veikt izmaiņas pārdošanas cenās. Minētās izmaiņas ir atspoguļotas interneta vietnē www.mebler.ee.

5) Visas cenas norādītas eiro. Igaunijā PVN likme pārdošanai ir 20 %.

3. MAKSĀJUMA VEIDI

1) Apmaksa tiek veikta, pamatojoties uz iesniegto rēķinu.

2) Visi maksājumi tiek veikti eiro un tiek ieturēti no maksātāja konta eiro.

4. PASŪTĪJUMA VEIDOŠANA

1) Pievienojiet pirkumu grozam vēlamos produktus.

2) Lai pabeigtu pasūtījumu, iepirkumu grozā nospiediet saiti "Pasūtīt".

3) Pasūtījuma reģistrācijas lapā pareizi aizpildiet nepieciešamos datu laukus, jo no sniegtās informācijas precizitātes un pareizības ir atkarīga preču ātra un bez traucējumiem piegāde un turpmākā iespējamā strīdu un pretenziju atrisināšana. Reģistrējot klienta kontu, informācija par to tiek nosūtīta uz datos norādīto e-pasta adresi.

3) Norādiet, ka esat izlasījis un piekrītat Pārdošanas noteikumiem un veiciet pasūtījumu, nospiežot pogu ar tādu pašu nosaukumu.

4) Interneta veikalā veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās (P–P 10.00–18.00). Ja pasūtījums tiek veikts piektdienā pēc plkst. 15:00, pasūtījums tiks apstrādāts nākamajā pirmdienā.

5. PĀRDOŠANAS LĪGUMA EFEKTIVITĀTE

1) Līdz ar Pircēja pasūtījuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka starp pusēm ir noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, saskaņā ar kuru Interneta veikals apņemas Pircēja rīcībā nodot mebler.ee vietnē Pircēja pasūtītās preces un tās īpašumtiesības. , savukārt Pircējs apņemas samaksāt Internetveikalam rēķinā norādīto summu par preci un pieņemt preces.

2) Pārdošanas līgums stājas spēkā pēc Pircēja pasūtījuma iesniegšanas. Kamēr par preci nav pilnībā apmaksāts rēķins, īpašumtiesības uz precēm pieder Interneta veikalam, un Interneta veikalam nav pienākuma preces nodot pircējam.

6. PIEGĀDE

1) Interneta veikala loģistikas partneris ir Rain Logistic OÜ Igaunijā. Ja nav iespējas piebraukt uz teritoriju vai uz ēku, preces tiek izkrautas pie ieejas teritorijā vai maksimāli pie ēkas, kur var piebraukt kravas automašīna. Preces tiek piegādātas klientam (skolai, bērnudārzam, birojam) līdz ēkas ārdurvīm nesaliktā veidā (daļējās produkcijas gadījumā saliktā veidā) un rūpnīcas iepakojumā.

Piegādes izmaksas - Igaunijā un Somijā piegādes izmaksas ir atkarīgas no pasūtīto preču palešu skaita un transportēšanas attāluma.

Aptuvenais piegādes laiks 30-50 darba dienas.

2) Pēc pilnas par precēm izrakstītā rēķina apmaksas interneta veikals mebler.ee garantē pasūtījuma piegādi Pircējam piegādes noteikumos noteiktajā laikā un nodod to piegādei uzņēmuma loģistikas partneriem.

3) Lai piegādātu bez kavēšanās, Jums jābūt uzcītīgam un, noformējot pasūtījumu, ievadot piegādes datus, jānorāda patiesi un derīgi dati.

4) Interneta veikals mebler.ee nav atbildīgs par preču piegādes aizkavēšanos, ja preces loģistikas partneriem ir nodotas laikā, bet piegādes aizkavēšanās ir saistīta ar apstākļiem, kurus interneta veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

5) Piegāde. Mebler.ee mājaslapā redzamā produkta cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas atšķiras atkarībā no produkta. Pēc pasūtījuma veikšanas Interneta veikals nosūta Pircējam atsevišķu rēķinu ar piegādes izmaksām.

7. FORCE MAJEURE

1) Interneta veikals nav atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem vai preču piegādes kavējumiem, ja bojājums vai preces piegādes aizkavēšanās radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Interneta veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala mebler.ee personas datu pārzinis ir PÕLDE INVEST OÜ (reģistrācijas kods: 12797802), kas atrodas Harjumaa, Tallinas pilsētā, Põlde tn 32-2, 13516, tālrunis: +372 5886 5125 un e-pasts myyk@mebler. ee.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • preču piegādes adrese;
  • Bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta informācija.

Kādam nolūkam personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klientu pasūtījumus un piegādātu preces.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai izveidotu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atgriešanai klientam.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalsts) saistītus jautājumus.

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma nodrošināšanai un tiešsaistes lietošanas statistikai.

Juridiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkos.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).

Saņēmēji, kuriem tiek nodoti personas dati

Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.

Vārds un tālruņa numurs tiek nosūtīts klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam un/vai preču piegādātājam, ja piegādātājs ir preču nosūtītājs. Ja preces piegādā ar kurjeru vai ja klients preces pasūta pasta nodaļā, papildus kontaktinformācijai tiek pārsūtīta arī klienta adrese.

Ja interneta veikala uzskaiti veic pakalpojumu sniedzējs, tad personas dati tiek nodoti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.

Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Zone.ee serveros, kas atrodas kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošu, un uzņēmumiem, kas ir Privātuma vairoga sistēmas dalībnieki.

Personas datiem ir pieejami interneta veikala darbinieki, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu mitināšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Personas datu apskate un labošana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, savus personas datus varat apskatīt, izmantojot klientu atbalstu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to informējot klientu atbalsta dienestu pa e-pastu.

Uzglabāšana

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad tos nepieciešams glabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā tiek veikts bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem saistīto strīdu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiks glabāti līdz pretenzijas izpildei vai derīguma termiņa beigām.

Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, jums jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu tiks atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiks precizēts datu dzēšanas termiņš.

Pārsūtīšana

Uz e-pastā iesniegto pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificē identitāti un informē par personas datiem, kas ir pārsūtāmi.

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam e-pasta kājenē jāizvēlas atbilstošā atsauce vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā ar tiešo mārketingu saistīto profila analīzi, brīdinot klientu atbalsta dienestu līdz plkst. e-pasts (attiecīgā informācija ir jāsniedz skaidri un atsevišķi no visas pārējās informācijas).

Argumentu risināšana

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta starpniecību (e-pasts: myyk@mebler.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).

9. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

1) Defekta gadījumā pircējam ir jāiesniedz Internetveikalā pretenzija ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no defekta parādīšanās brīža, pievienojot digitālu vai papīra rēķinu, uz kura pamata tika apmaksāts preces pirkums. .

2) Interneta veikals nav atbildīgs

– Pircēja vaina par preces defektiem, kas radušies preces lietošanas instrukcijas neievērošanas, preces neatbilstošas vai nemērķtiecīgas lietošanas un uzglabāšanas rezultātā,

– normālam izstrādājuma nolietojumam.

3) Preces neatbilstības vai defektu gadījumā lūdzam sūtīt sūdzību uz e-pasta adresi myyk@mebler.ee, kur norādīts pasūtījuma veicējas vārds, kontakttālrunis, pasūtījuma numurs un precīzs. ir norādīts preces neatbilstības vai defekta apraksts.

5) Visas pretenzijas tiks izskatītas un ar Pircēju sazināsies pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas.

6) Visus strīdus, kas izriet no pirkuma līguma, vispirms cenšas atrisināt pušu sarunu ceļā. Ja sarunas nedos puses apmierinošus rezultātus, strīds tiks risināts Harju apriņķa tiesā un pamatojoties uz Igaunijas Republikas tiesību aktiem.